A-A+

《尔雅》尔雅 五、释宫

2019年10月30日 诗歌大全 暂无评论

前言:美文网是一个专业为广大读者朋友提供各种类型文章在线阅读以及摘抄借鉴的网站,以下是小编精心整理的文章。

  宫谓之室,室谓之宫。

  牖户之间谓之扆,其内谓之家。

  东西墙谓之序。

  西南隅谓之奥,西北隅谓之屋漏,东北隅谓之宧,东南隅谓之{宀交}。

  柣谓之阈,枨谓之楔,楣谓之梁。

  枢谓之椳。

  枢达北方谓之落时,落时谓之戺。

  垝谓之坫,墙谓之墉。

  镘谓之杇,椹谓之。

  地谓之黝,墙谓之垩。

  枳谓之杙,在墙者谓之楎,在地者谓之臬,大者谓之栱,长者谓之阁。

  阇谓之台,有木者谓之榭。

声明:美文网所有文章均来源网络,如有侵权请联系本站删除,如果您觉得我们的文章还不错,可以收藏本站以便下次阅读。

给我留言