A-A+

《尔雅》尔雅 七、释乐

2019年10月30日 诗歌大全 暂无评论

前言:美文网是一个专业为广大读者朋友提供各种类型文章在线阅读以及摘抄借鉴的网站,以下是小编精心整理的文章。

 宫谓之重,商谓之敏,角谓之经,徵谓之迭,羽谓之柳。

 大瑟谓之洒,大琴谓之离。

 大鼓谓之{卉鼓},小者谓之应。

 大磬谓之{声乔}。

 大笙谓之巢,小者谓之和。

 大篪谓之沂,大埙谓之。

 大钟谓之钅庸,其中谓之剽,小者谓之栈。

 大箫谓之言,小者谓之筊。

 大管谓之簥,其中谓之篞,小者谓之篎。

 大籥谓之产,其中谓之仲,小者谓之箹。

 徒鼓瑟谓之步,徒吹谓之和,徒歌谓之谣,徒击鼓谓之修,徒鼓磬谓之。

 所以鼓柷谓之止,所以鼓敔谓之籈。

 大鼗谓之麻,小者谓之料。

 和乐谓之节。

声明:美文网所有文章均来源网络,如有侵权请联系本站删除,如果您觉得我们的文章还不错,可以收藏本站以便下次阅读。

给我留言