A-A+

《尔雅》尔雅 十、释丘

2019年10月30日 诗歌大全 暂无评论

前言:美文网是一个专业为广大读者朋友提供各种类型文章在线阅读以及摘抄借鉴的网站,以下是小编精心整理的文章。

  丘,一成为敦丘,再成为陶丘,再成锐上为融丘,三成为昆仑丘。

  如乘者乘丘,如陼者陼丘。

  水潦所止,泥丘。方丘,胡丘。

  绝高为之京,非人为之丘。

  水潦所还,埒丘。上正,章丘。

  泽中有丘,都丘。当途,梧丘。

  途出其右而还之,画丘。

  途出其前,戴丘。途出其后,昌丘。

  水出其前,渻丘。水出其后,沮丘。

  水出其右,正丘。水出其左,营丘。

  如覆敦者,敦丘。逦迤,沙丘。

  左高,咸丘。右高,临丘。前高,旄丘。后高,陵丘。偏高,阿丘。

  宛中,宛丘。丘背有丘为负丘。左泽,定丘。右陵,泰丘。

  如亩,亩丘。如陵,陵丘。丘上有丘为宛丘。

声明:美文网所有文章均来源网络,如有侵权请联系本站删除,如果您觉得我们的文章还不错,可以收藏本站以便下次阅读。

给我留言