A-A+

《尔雅》尔雅 四、释亲

2020年01月27日 诗歌大全 暂无评论

前言:美文网是一个专业为广大读者朋友提供各种类型文章在线阅读以及摘抄借鉴的网站,以下是小编精心整理的文章。

  父为考,母为妣。

  父之考为王父,父之妣为王母。

  王父之考为曾祖王父,王父之妣为曾祖王母。

  曾祖王父之考为高祖王父,曾祖王父之妣为高祖王母。

  父之世父、叔父为从祖祖父,父之世母、叔母为从祖祖母。

  父之晜弟,先生为世父,后生为叔父。

  男子先生为兄,后生为弟。

  谓女子,先生为姊,后生为妹。

  父之姊妹为姑。

  父之从父晜弟为从祖父,父之从祖晜弟为族父。

  族父之子相谓为族晜弟。

  族晜弟之子相谓为亲同姓。

声明:美文网所有文章均来源网络,如有侵权请联系本站删除,如果您觉得我们的文章还不错,可以收藏本站以便下次阅读。

给我留言